Какво е Beehive?

Това е Система за управление на производството внедрена с високотехнологичен софтуер и хардуер за текстилната и шивашка промишленост. Използва се за:

 • Проследяване реалното време на ефективността на производствените линии;
 • Проследяване реалното време на ефективността на производственост на операторите;
 • Анализ на престой на машините;
 • Проследяване срока на производствените поръчки и планове за доставка;
 • Управление и подобряване на прозиводствената технология на даден продукт/модел;
 • Изчисляване на заплати и премии на база лична заработка;
 • Контрол на присъствие.

с цел подобрение на производството. Подобрението на производството се постига чрез специално проектирани съоръжения и баркод-система, която дава възможност да бъдат взети данни в реално време от производствените зони.

Beehive е резултат от 3-годишна изследователска и развойна дейност във водещи производствени фирми за конфекция и трикотаж. Всички работни процеси са тествани на място от експертни екипи на всеки етап на производството.

В принципите на проектиране е използвана гъвкава структура. По този начин тя предлага напълно съвместима интеграция с различните нужди на клиентите.

Защо да я използваме?

 • Увеличава производствения капацитет със същите работници и машини.
 • Балансирана линия, която осигурява най-ефективния начин за използване на капацитета на производствените линии.
 • Предотвратява смущенията, които могат да настъпят в производствения цикъл с навременна намеса.
 • С вградената премиална система изчислението на заплатите става лесно и справедливо.
 • За да е в крак с развитието на най-важните изисквания на днешната глобална конкурентна среда, а именно развите, качество и ефективност, Beehive Ви осигурява вземането на бързи и правилни решения за Вашата фирма.
 • Осигурява спестяване и планиране на инвестициите в технически разходи чрез анализа на престой на машините.
 • Позволява да получите статистически отчети, относно производствената история в пълни подробности по Ваше желание.
 • Независимо в коя точка на света, чрез дистанционна връзка Ви предоставя възможност за проследяване състоянието на Вашия бизнес.

Характеристики на софтуера

Целият софтуер на системата е 100% разработен в нашата компания. Постоянно се разработва и обновява нова версия. Някои основни характеристики;

Най-нови технологии, модерна софтуерна инфраструктура;

Използвани са софтуерни технологии на индустриални стандарти като: HTML5 (Hypertext Markup Language), CSS3 (Cascading Style Sheets), MVC (Model View Controller), RDBMS (Relational Database Management System).

Работа в уеб интерфейс и отговорен дизайн;

Способност да работи с всички видове устройства като смартфони, таблети, всички компютри (Windows, Mac, Linux и др).

Лесен за ползване екран;

Всички екрани са разработени в съответствие с принципите за проектиране. Най-важната информация се показва по най-лесен начин. Дизайн елементи като шрифтове, цветове, размери на шрифта са проектирани по леснодостъпен начин за намиране, което отговаря на търсенето на потребителя.

Потребителска идентификация;

Всеки потребител се оторизира спрямо отговорностите му. Например плановика може да управлява само производствените поръчки, а Човешки ресурси само управление на персонала. По този начин се предотвратяват злонамерени действия.

Подробни и цветни графики;

Графиките са най-добрия и най-бърз начин да се дадат идеи от големия обем информация. Графиките се използват, когато е необходимо в системата.

Многоезична поддръжка;

Към момента са на разположение Английски, Български и Турски езици. Езиците са базирани в потребителските настройки. Всеки потребител може да избере своя език и регионални характеристики.

Неограничен обем на работа;

Обема на транзакциите зависи от капацитета на базата данни. Базата данни е разработена да заема по-малко място и да работи по-бързо.

Сигурност;

Всяка компания има собствен сървър, в който се събира цялата информация. Информацията може да бъде защитена от всички хакерски атаки.

Характеристики на хардуера

Beehive използва собствено разработени и произведени баркод терминали. Баркод-четците могат да се свържат с тези терминали и да изпращат информацията до сървъра. Основни характеристики на баркод-терминалите:

 • Показване на исканата информация на операторите в производството чрез 2×16 екранен дисплей,
 • Показване на успеваемостта на процеса чрез зелени и червени LED светодиоди,
 • Възможност за гласово предупреждение чрез вграден buzzer/звукова сигнализация/,
 • Лесен монтаж и поддръжка с САТ5 кабели,
 • Стабилна основа, подходяща за дългосрочна работа.

Баркод система

Баркод системата се използва за извличане на данни в реално време от производствената зона. Баркодове могат да бъдат отпечатани поотделно за всеки работник, всяка операция и всяка скроена пачка. Разпечатването и разчитането на баркодовете става изключително бързо и лесно. Както е известно в дадено действие, колкото по-голяма е намесата на човешкият фактор, толкова по-голяма е и вероятноста от допуснати грешки. Чрез баркод системата се прдотвратяват грешки, които могат да бъдат допуснати при ръчно въвеждане на данни.