За нас

Информация за нашата компания и нас

Astrosof, е технологична компания за разработване на софтуер и хардуер, основана през 2013 год.

Astrosof е на експертно ниво в разработването на софтуер, чрез използването на различни софтуерни езици. Също така има опит в хардуерни устройства на интегрирани работещи компютри.

Astrosof, има за цел да произведе необходимите технологии, за да могат фирмите в прозводствения сектор да са в крак с времето и да работят по-ефективно. Продуктите са резултат от дългосрочни проучвания на всички работни процеси в производствена среда. Работата с клиенти, експерти от индустрията и стратечически екипи са напълно съгласувани с партньорите.